Photo Index

2008年北京パラリンピック(本大会レポート9月17日夜 閉会式)

ks-KS5_5793.jpg
ks-KS5_5793.jpg

パラリンピック・北京大会は17日夜、
国家体育場(愛称・鳥の巣)で閉会式があり、
12日間にわたった障害者スポーツの祭典の幕を閉じた。
次回12年大会はロンドンで開かれる。

ks-KS5_5807.jpg
ks-KS5_5807.jpg
ks-KS5_5630.jpg
ks-KS5_5630.jpg
KS4_8056.jpg
KS4_8056.jpg
ks-KS4_8019.jpg
ks-KS4_8019.jpg
KS4_8137.jpg
KS4_8137.jpg