Photo Index

開会式

2016年9月7日(日本時間8日)

DSC_0282.jpg
DSC_0282.jpg
DSC_0296.jpg
DSC_0296.jpg
DSC_0338.jpg
DSC_0338.jpg
KS8_5979.jpg
KS8_5979.jpg
KS8_6025.jpg
KS8_6025.jpg
KS8_6149.jpg
KS8_6149.jpg
KS8_6352.jpg
KS8_6352.jpg